Verandertrajecten

“Veranderen, het is eenvoudig maar niet gemakkelijk om te doen.”

Projectmatig werken maken een verandertraject overzichtelijk, inzichtelijk en beheersbaar. Het basisprincipe ‘eerst denken, dan doen’ zorgt ervoor dat betrokkenen al bij voorbaat nadenken over de succes- en risicofactoren in het project. Het maakt het mogelijk om van te voren die randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het realiseren van projectsucces.

Projectmanagement alleen is niet voldoende. Voldoende aandacht voor verandermanagement zorgt ervoor dat het gehele krachtenveld in het vizier blijft. Je houdt rekening met alle belanghebbenden en zorgt voor die interventies die nodig zijn om draagvlak te ontwikkelen of te versterken. Verandermanagement heeft als focus het laten groeien van de veranderbereidheid, het verspreiden van enthousiasme en het stimuleren van gezond ongeduld voor wat betreft het gewenste einddoel.