We creëren in Nederland een tegenstelling van “wij tegen zij”.

De wijze waarop we omgaan met arbeidsvoorwaarden leidt niet tot de beste uitkomst voor werknemers en werkgevers.

Je zou denken dat je met onderhandelen over arbeidsvoorwaarden op een punt komt waarbij je samen een optimale uitkomst bereikt. Maar zo werkt het meestal niet. Door de wijze waarop onderhandelingsprocessen zijn ingericht creëren we juist veel dualiteit.

We creëren in Nederland een tegenstelling van “wij tegen zij”. Vanwege het traditionele proces van onderhandelen tussen werkgevers en werknemers ontstaat bij werknemers het gevoel dat de werkgever ze niets gunt en ontstaat het gevoel bij werkgevers dat werknemers ondankbaar zijn. Een proces waarbij materieel wellicht tevredenheid kan ontstaan, maar waarbij gevoelens als vertrouwen, waardering en saamhorigheid zwaar onder druk komen te staan.

Dat kan en moet anders. 

Want uiteindelijk is iedereen echt gebaat bij samenwerking, vertrouwen en waardering ten gunste van de doelstelling van de organisatie en dus elkaar. Pas door echt samen te werken, in plaats van elkaar vliegen af te vangen en elkaar onder druk te zetten door een ouderwets proces, kom je tot elkaar.

Wij richten de wijze waarop we arbeidsvoorwaarden tot stand brengen dan ook anders in. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de overtuiging dat je met samenwerken (daadwerkelijk alle stappen van het proces samen doorlopen), vertrouwen, waardering en transparantie, meer bereikt en meer gedaan krijgt dan wanneer je blijft hangen in het duale systeem van onderhandelen.

Het proces werkt op basis van drie stappen:

  1. Het begint ermee dat werkgevers en werknemers in projectgroepen samenwerken en inventariseren om te komen met een analyse over: Kernwaarden, uitgangspunten, knelpunten, de markt, de eigen organisatie, toekomstvisies, behoeften en drijfveren van werknemers en werkgevers.
  2. Aan de hand van deze gezamenlijke analyse komen partijen samen tot prioriteiten, mogelijke oplossingen, ideeën, verbeteringen. En dus samen de wensenlijst samenstellen.
  3. Om vervolgens samen op basis van gezamenlijk vastgestelde prioriteiten, kernwaarden en doelstellingen te komen tot de meest optimale oplossingen(afspraken) in relatie tot de knelpuntenanalyse.

Een eenvoudig drietraps-proces wat door ons met succes wordt uitgevoerd. Hiermee wordt  een arbeidsvoorwaardenpakket tot stand gebracht met draagvlak, begrip en commitment. Medewerkers en werkgevers werken oprecht aan vertrouwen, waardering en transparantie, wat ook de werksfeer ten goede komt.

Niet voor elke organisatie zal deze vorm geschikt zijn. Bij veel bedrijven beslist de directie nog graag alleen en daarnaast hebben nog veel werknemers een ingebouwde reserve ten opzichte van directies. Samenwerken is nog lang niet altijd vanzelfsprekend.

Maar als je samen stappen durft te zetten en vertrouwen hebt in jezelf en in je medewerkers zal deze werkwijze bijdragen aan meer groei en ontwikkeling van je organisatie.

Wil je met mij van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met mij op.

Gurbe Wiarda, specialist in arbeidsvoorwaarden en strategisch HR beleid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.