Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: meer betrokkenheid is meer commitment!

Als adviseur en professioneel onderhandelaar word ik regelmatig ingeschakeld bij arbeidsvoorwaardentrajecten voor grote en minder grote bedrijven. Afhankelijk van de partij die mij inhuurt, bij het ene bedrijf is dat de werkgever en bij het andere bedrijf de OR, heb je altijd te maken met verschillende belangen en verwachtingen. De ervaring leert echter dat in alle gevallen de mate van draagvlak voor de uitkomst bepaald wordt door de wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen.

“Het proces is vaak belangrijker dan de uitkomst!”

Verloopt dit proces stroef, gaat het te snel, wordt de achterban er te weinig bij betrokken of worden er processtappen overgeslagen, dan kun je er donder op zeggen dat medewerkers of het bestuur niet tevreden zijn met de uitkomst. En wanneer het bestuur of de medewerkers ontevreden zijn met de uitkomst is het commitment voor die uitkomst ook minder groot.

In de loop der jaren zie je een duidelijke verandering in het verwachtingspatroon rond dit proces van onderhandelen om te komen tot nieuwe arbeidsvoorwaarden of een sociaal plan. Meer en meer willen bestuur en medewerkers vooraf niet alleen invloed op de inzet, maar ook op het proces van de onderhandelingen. En als het even mogelijk is wel men ook invloed op de personen die de onderhandelingen voeren.

Je ziet dus duidelijk een groeiende behoefte om meer betrokken te zijn bij het proces waarbij de verwachting is dat dat verschil zal uitmaken voor de uitkomst. Het kan zijn dat medewerkers meer verantwoordelijkheid willen nemen, maar het kan ook betekenen dat partijen de onderhandelaars steeds minder vertrouwen.

Welke reden het ook is, of grotere betrokkenheid daadwerkelijk een verschil maakt bij de uitkomst is moeilijk aan te geven. Elke onderhandeling staat weer op zichzelf waarbij ook andere invloeden (economische, culturele, tradities, omvang organisatie, aantal vakbondsleden, enz.) een belangrijke rol spelen.

Het blijft evident dat de rol van onderhandelaar niet alleen meer het onderhandelen zelf betreft. Je zult als onderhandelaar ook terdege aandacht dienen te besteden aan het proces en de mate waarin alle partijen inhoudelijk en procesmatig betrokken zijn.

Wat mij betreft een hele goede en wenselijke beweging. Want hoe meer betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap, des te groter zal het commitment zijn bij de uiteindelijke uitkomst, hetgeen alleen maar positief zal bijdragen aan meer en betere samenwerking binnen de bedrijven zelf.

Gurbe Wiarda,

Specialist in procesbegeleiding bij arbeidsvoorwaarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.