Het is niet belangrijk of het een CAO of een AVR is!

De afgelopen jaren ben ik stelselmatig betrokken geweest bij Arbeidsvoorwaardelijke trajecten. In 1 situatie werd er een keuze gemaakt om bewust niet een CAO af te sluiten, zoals bij Jumbo, bij een andere situaties was er sprake van een AVR en dat bleef een AVR, zoals bij Medux, en bij een andere situaties was er sprake van een AVR en is dat overgegaan in het volgen van een CAO, in dit geval een organisatie die deels werkzaam is voor kinderopvang.

Wat ik in al deze trajecten meemaak is dat er flink wat verschil van inzicht bestaat bij directie, HR, medezeggenschap en/of medewerkers over de wijze waarop dergelijke trajecten aangepakt moeten worden. Daarnaast bestaan er veel vooroordelen over en weer. “Werkgevers zijn er altijd op uit om het onderste uit de kan te halen, en werknemers willen altijd het maximaal haalbare en vragen belachelijke percentages en idiote loonsverhogingen”.

Nu loop ik al zo’n 25 jaar rond in het werkveld van de arbeidsvoorwaarden, en deze vooroordelen spelen een belangrijke rol bij de oplossingen en het draagvlak die uiteindelijk ontstaan voor het pakket aan arbeidsvoorwaarden dat uiteindelijk tot stand komt. Op basis van deze vooroordelen worden namelijk keuzes gemaakt voor het inrichten van het proces die ertoe leiden dat:

  • of de vooroordelen gehandhaafd blijven,
  • of dat de vooroordelen geslecht worden omdat partijen een gedragspatroon doorbreken.

Je ziet vaak dat op basis van deze vooroordelen strategisch gedrag ontstaat. Strategisch gedrag waarbij onduidelijkheden ontstaan, openheid ontbreekt, mensen of partijen worden uitgesloten om mee te praten en dus de basis van vertrouwen en waardering wordt aangetast wat ertoe leidt dat er geen voedingsbodem is voor optimale samenwerking.

Hierdoor blijft het conflictmodel in stand en gaat er een hoop energie verloren in frustratie, verdediging, aanvallen, verwijten en nog meer verlies aan draagvlak.

Erg jammer, want dit kan anders.

Op basis van mijn ervaringen van de afgelopen jaren is het wel degelijk mogelijk om te ontsnappen aan dit conflictmodel, maar zijn er een aantal cruciale factoren waar je je wel aan moet houden, die ervoor zorgen dat je de spanning kunt minimaliseren en het draagvlak kunt optimaliseren.

De belangrijkste factoren zijn:

1: Heb je een goede relatie en verstandhouding met je medewerkers? Zo nee, dan is dat het eerste waar je aan moet werken voordat je begint aan arbeidsvoorwaarden.

Als er nog geen sprake is van vertrouwen, waardering en samenwerking op basis van openheid en transparantie, dan is een thema als arbeidsvoorwaarden het thema waarbij dat duidelijk wordt. Niets is zo namelijk zo gevoelig als dit onderwerp, omdat het het dagelijks bestaan van medewerkers betreft. Dus als er spanning ontstaat bij dit thema, dan moet je je als Directie en HR achter de oren krabben, want dan is er in de basis als iets niet op orde. Pas als je dit als eerste aanpakt kun je overgaan naar de volgende fase. En pas op dat je niet strategisch gaat handelen. Strategisch handelen lokt namelijk altijd strategisch handelen uit en zorgt alleen voor meer verwijdering van standpunten.

2: Wat zijn je intenties en ben je duidelijk, open en eerlijk!

Hoe duidelijker, eerlijke en transparanter je handelt (en dus niet strategisch), des te sneller zul je vertrouwen en waardering winnen van je medewerkers. Elke vorm van achterhouden van informatie en onduidelijke communicatie zorgt voor meer wantrouwen en afname van waardering. Onder de noemer “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” loop je het risico de verkeerde sentimenten op te roepen die je nu juist wilt voorkomen. Ga niet nadenken over hoe of wat je wel of niet wilt vertellen. Vertel gewoon alles en geef inzage in alle informatie die partijen nodig hebben. 

3: Laat iedereen meepraten, ook al wil je ze liever niet aan tafel hebben!

Zodra je mensen of partijen uitsluit raken mensen geïrriteerd, zijn ze op hun teentjes getrapt en wordt het beeld geschetst dat ze niet welkom zijn. En mensen en partijen die uitgesloten worden gaan om zich heen slaan en zorgen voor een beeldvorming waar je niet o zit te wachten.

Het is mijn ervaring juist dat wanneer je mensen en partijen erbij betrekt, ze graag willen meepraten over de oplossingen. In de praktijk zie je dan juist dat mensen heel genuanceerd en constructief meedenken in het belang van de organisatie en ten gunste van optimale samenwerking. En natuurlijk zul je soms eerst wat kritiek of onopgeloste issues te bespreken hebben, maar als je dat niet aan durft te gaan, zul je nooit naar elkaar toegroeien.

Hoe beter je deze factoren toepast, des te grote is de kans dat je op lange termijn draagvlak creëert en werkt aan een cultuur gebaseerd op vertrouwen en waardering. Des te meer vertrouwen en waardering des te groter je draagvlak voor de arbeidsvoorwaarden. De vorm waarin dit plaatsvindt is dan niet meer zo belangrijk, het gaat hem vooral om de wijze waarop. En je zult merken dat het tevens een enorme positieve uitwerking heeft op het behouden van medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het vergt alleen wel een lage adem. Hoe eerder je begint, des te sneller het resultaat.

Heb een fijne dag.

Gurbe Wiarda, eigenaar van Wielmoed

Specialist in arbeidsvoorwaarden en strategisch HRM beleid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.