Teamcoaching

“ Een volwassen team kan ruzie maken en weet het ook weer bij te leggen.”

Teamcoaching zorgt voor bewustwording van ieders eigen rol binnen het team, de onderlinge dynamiek en bijdrage aan het organisatieresultaat. Onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar gemaakt en waardering voor elkaars kwaliteiten wordt uitgesproken. Je medewerkers zijn tenslotte de bouwstenen van je bedrijf en zetten jouw doelen om in concrete resultaten.

In de teamcoaching leren de teamleden wat er in de interactie gebeurt en hoe ze daar effectiever en efficiënter mee om kunnen gaan. Te denken valt aan de behoefte aan veiligheid, gedeelde missie, belemmerende overtuigingen of patronen en onderlinge communicatie. Teamcoaching is erop gericht om de teamleden handvatten te geven om hun eigen ontwikkeling op te pakken en te borgen voor de toekomst. Daarbij is iedereen aan zet voor een gezamenlijk en duurzaam resultaat.