Missie en visie

Onze omgeving heeft impact op ons en wij op onze omgeving. Bewustwording van deze onderlinge verbondenheid geeft ons de mogelijkheid om daar mee om te gaan. Veel mensen en dus organisaties hebben “last” van die invloeden en effecten zonder dat ze door hebben dat ze dat zelf veroorzaken of dat hun omgeving dat veroorzaakt. Het is belangrijk dat de werkplek een positief effect heeft en daarnaast dat de mensen en organisatie zelf een bijdrage leveren aan dat effect.

Welke effecten willen we hebben?

Gelukkige, gezonde, tevreden, geïnspireerde en gemotiveerde mensen.

Wanneer krijgen we deze effecten:

Als de omgeving is ingericht om dit effect optimaal naar voren te laten komen:

  • authentieke sociale, liefdevolle, betrokken, prikkelende, uitdagende omgeving
  • jezelf mogen zijn
  • open, transparant en duidelijk
  • samenwerken en elkaar helpen/ondersteunen naar een gezamenlijk doel

Hoe doen we dat?

Identiteit bepalen, dus een duidelijke (sociale) missie en visie van de organisatie.

Duidelijke doelen en een duidelijke werkwijze om die doelen te bereiken.

Een manier van werken die bij de missie, visie, doelen en werkwijze past.

Werknemers die zich persoonlijk kunnen vinden in de missie, visie, doelen en werkwijze.

Kernwaarden:

  • Samenwerken
  • Draagvlak
  • Oplossingsgericht
  • Maatgerichte aanpak