Mijn visie en werkwijze

organisatiePYRAMIDE van Gurbe Wiarda. 

ANALYSEMODEL EN RICHTINGWIJZER VOOR ADVISERING & PROCESBEGELEIDING BIJ ARBEIDSVOORWAARDEN

De organisatiepiramide van Wielmoed, de basis en essentie voor ieder advies, is afgeleid van o.a. de piramide van Maslov en de piramide van de zeven neurologische niveaus uit het NLP. Deze piramides geven o.a. weer wat we nodig hebben voor optimale ontwikkeling en hoe verschillende niveau’s van organisatie-inrichting en ontwikkeling elkaar beïnvloeden. Hiermee is deze piramidevorm bij uitstek geschikt om in beeld te brengen wat belangrijk is bij de inrichting van arbeidsvoorwaarden en voor het succes van medewerkers, teams en organisaties in het algemeen. Tevens een mooi analysemodel om te achterhalen waar de essentiële knelpunten in de organisatie zich bevinden.

De bovenste laag: Missie en visie (identiteit) van de organisatie is leidend voor de gehele organisatie.

Voor elke organisatie is de invulling van deze waarden bepalend: waarom werken we, waar werken we voor, waar werken we naartoe, wat is onze richting? Dit is het strategische deel van de piramide. Zowel voor de organisatie als voor de medewerkers is het goed om te weten welke “identiteit” de organisatie heeft en welke idealen je nastreeft. Van groot belang is dat deze kernwaarden matchen tussen organisatie en medewerkers. 

“Als je niet doet wie je zegt te zijn, gaan medewerkers je niet volgen”!

De onderste laag (de omgeving, het fundament) hebben we nodig om zo in te richten dat het een logische verbinding en gevolg is van de “identiteit” van de organisatie. De basis, in de rechtsvorm, het organisatieontwerp, verdienmodel, omvang, besturingsfilosofie, arbeidsvoorwaarden /-omstandigheden, afspraken, procedures, faciliteiten, enz.. Kortom de formele afspraken moeten matchen met de identiteit (missie en visie) van de organisatie. 

De middelste laag van de piramide is het operationele deel: De actie, het gedrag in woord en daad, het produceren, daar waar de meerwaarde tot stand komt.

We gedragen ons op een bepaalde manier, moeten ons houden aan bepaalde afspraken en procedures, gaan met elkaar om, communiceren, interacteren, uiten onze overtuigingen en laten onze capaciteiten hier zien. Hier wordt het resultaat op elk vlak zichtbaar. Als de bovenste laag en de onderste laag optimaal is ingericht en goed op elkaar afgestemd zal hier het (bedrijfs-)resultaat optimaal zijn. Medewerkers zullen zich thuis voelen en met plezier naar het werk gaan.

“Als je zegt dat je mensen vertrouwt, maar je registreert nog steeds wanneer medewerkers komen en gaan… dan gaat er iets fout”

Uiteraard zijn er cruciale rollen weggelegd voor directie, management, HR, OR en medewerkers, en zijn er kritische succesfactoren aan te geven om een en ander optimaal te laten verlopen, maar daar meer over in een volgend artikel.

Wil je meer weten over hoe je een organisatie optimaal vorm geeft en waarom en hoe arbeidsvoorwaarden daar een belangrijke rol bij spelen? Ik kom graag langs om mijn werkwijze nader toe te lichten en mijn kennis met je te delen.

Heb een fijne dag.

Gurbe Wiarda. werkzaam bij Wielmoed.

Specialist in arbeidsvoorwaarden en strategisch HRM beleid.

Vraag een gratis intake gesprek aan