Impasse bij onderhandelingen arbeidsvoorwaarden

Het vraagstuk

De opdrachtgevers (OR en directie van een koepelorganisatie) waren op zoek naar een procesbegeleider die gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De concrete vraag was: “We hebben als directie en OR onderhandelingen over onze arbeidsvoorwaarden, maar we komen maar niet tot overeenstemming, kun jij ons daarbij helpen?

Over de opdrachtgever

De opdrachtgevers, de directie en de OR, zijn al 1,5 jaar aan het overleggen en onderhandelen over een aantal arbeidsvoorwaarden. Ze zijn niet aangesloten bij een CAO, maar volgen wel vrijwillig een CAO en hebben daarnaast ook aanvullende afspraken. Vanwege wisselingen in de OR, veranderende organisatorische omstandigheden en onduidelijkheden over het te volgen proces loopt elke bijeenkomst uit op misverstanden en irritaties. Dit heeft als gevolg dat er geen zicht op een overeenkomst is waar de medewerkers al lang op zitten te wachten. In gezamenlijkheid hebben de beide partijen afgesproken hulp in te roepen van een procesbegeleider om de zaak vlot te trekken.  

Werkwijze

 1. Een gesprek met beide woordvoerders van elke partij om duidelijkheid te krijgen rond het probleem en de opdracht.
 2. Goedkeuring en een duidelijke commitment van beide partijen voor mij als persoon als procesbegeleider.
 3. Een aantal gesprekken met sleutelfiguren om de problematiek duidelijk te krijgen en om draagvlak te polsen voor een mogelijk procesvoorstel.
 4. Bespreken van het procesvoorstel met beide partijen afzonderlijk en daarna gezamenlijk.
 5. Het proces, de uitgangspunten en kernwaarden bespreken en commitment vragen.
 6. Onderwerpen van de onderhandelingen opknippen en stapsgewijs bespreken, uitleggen en achtergronden laten vertellen zonder dat er al onderhandeld wordt.
 7. Stapsgewijs de thema’s uitonderhandelen op basis van gewenste uitkomst i.p.v. standpunten.
 8. Een principe-akkoord bereiken over het totaalpakket, i.p.v. individuele thema’s.
 9. Commitment voor het principe akkoord toetsen en voorleggen aan alle medewerkers.
 10. Ruime meerderheid behalen en vervolgens het begeleiden van de implementatie.

Doorlooptijd:

2 maanden

Resultaat

 • Een duidelijk proces dat heeft geleid tot een gedragen uitkomst.
 • Tevredenheid over en commitment voor het behaalde resultaat.
 • Optimaal draagvlak bij medewerkers voor het behaalde resultaat.
 • Relatie OR en directie is verbeterd.
 • Relatie OR en directie met medewerkers is verbeterd.

Review

“Gurbe denkt vanuit gezamenlijke belangen en heeft gevoel voor mens en organisatie. Hij is in staat om snel en adequaat de groepsdynamiek in kaart te brengen en iedereen op de juiste plek te positioneren. Dit draagt bij aan constructieve arbeidsvoorwaardentrajecten, overleggen en onderhandelingen met een resultaat dat door de hele organisatie wordt gedragen!”