2500+ werkgever arbeidsvoorwaarden

Het vraagstuk

De opdrachtgever was op zoek naar een procesbegeleider die gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De concrete vraag luidde: ‘’Hoe pakken wij dit aan zodat er een gedragen arbeidsvoorwaardenregeling komt, waarbij we tevens aandacht hebben voor onderlinge samenwerking?’’

Over de opdrachtgever

Een grote organisatie van 2500+ medewerkers, met vestigingen door heel Nederland, is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Door diverse overnames en fusies met andere kleine bedrijven en het aannemen van veel individuele medewerkers, is een lappendeken ontstaan aan verschillende arbeidsvoorwaarden. Er komt steeds meer gemor vanaf de werkvloer over deze verschillen. Daarnaast is de afgelopen 7 jaar de arbeidsvoorwaardenregeling op de salarisverhogingen niet aangepast.

Ook de uitvoering verschilt per regio en per locatie, wat tot veel discussies en verwarring leidt. De OR heeft als speerpunt om de arbeidsvoorwaarden aan te pakken en tegelijkertijd aandacht te besteden aan een cultuurverandering. De arbeidsvoorwaarden waren altijd erg gericht op individuele targets, waardoor de samenwerking onderling nog meer onder druk komt te staan. In overleg met HR en directie is de OR op zoek gegaan naar een procesbegeleider, waarvoor Wielmoed werd ingeschakeld.

Werkwijze

 1. Huidige documenten onderzoeken.
 2. Interviews afnemen met diverse medewerkers en sleutelfiguren.
 3. Voorstel processtappen bespreken met OR, HR, directie om draagvlak te creëren.
 4. Medewerkers (in werkgroepen) informeren en brainstormen over het voornemen tot het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Tevens inventariseren wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 5. Alle uitkomsten van de brainstormsessie, interviews en het onderzoek delen met alle medewerkers.
 6. Enquêtes houden onder alle medewerkers op basis van de werkgroepen, over wensen en voorkeuren voor de arbeidsvoorwaarden.
 7. Uitslag van de enquête delen met alle medewerkers, OR, HR en directie.
 8. Mandaat en prioriteiten vragen aan medewerkers.
 9. OR voorbereiden en trainen in vaardigheden onderhandelen.
 10. Proces onderhandelingen met directie begeleiden.
 11. Uitkomst delen met medewerkers en akkoord vragen voor uitkomst.

Doorlooptijd

8 maanden

Resultaat

 • Er is een nieuwe, moderne arbeidsvoorwaardenregeling tot stand gekomen.
 • Meer dan 90% van de medewerkers stemde positief in met de regeling.
 • De verschillen in de organisatie zijn enorm verkleind.
 • De bonuscultuur is sterk verminderd.
 • Veel medewerkers hebben een voorspelbare salarisverhoging voor langere tijd.
 • Er is veel informatie vrij gekomen (van beleid en uitvoering) wat tot een plan en specifieke aandachtspunten en verbeteringen heeft geleid op de diverse locaties.
 • Voor de medewerkers en leidinggevenden is er rust en duidelijkheid ontstaan over de arbeidsvoorwaarden en afspraken die gemaakt zijn.

Review

“Wielmoed heeft in de rol van procesbegeleider voor de OR het proces omtrent de arbeidsvoorwaarden begeleid met een resultaat waar we trots op zijn. Coaching van Gurbe voor een groep of individueel zijn doelgericht en wordt als prettig ervaren”. Voorzitter OR.