Als werknemer wil je rust, als werkgever wil je vernieuwing!

De snelheid waarmee veranderingen, nieuwe producten, andere manieren van werken, reorganisaties, fusies en overnames elkaar opvolgen is een doorn in het oog van menig medewerker. De druk wordt steeds groter, de onrust neemt toe en er lijkt geen einde aan te komen. 

Aan de andere kant neemt de overlevingskans van bedrijven toe wanneer er juist snel en adequaat wordt gehandeld op toenemende veranderingen in de maatschappij. Geen wonder dat dus directies en ondernemers aanzetten tot constante verandering en andere manieren van werken. 

Een maatschappelijk fenomeen waar we allemaal mee te maken hebben en een ieder op zijn eigen wijze op reageert. Duidelijk is dat er een toenemende behoefte ontstaat aan waarden waar we dagelijks houvast aan hebben. Want ook al verandert alles om ons heen en gaat alles sneller en sneller, de behoefte aan zekerheid, perspectief en veiligheid blijft. 

Daarom pleit ik ervoor dat we in deze toenemend onzekere tijden extra aandacht schenken aan waarden als: Eerlijkheid, integriteit, duidelijkheid, transparantie, vertrouwen en waardering. Want als alles om ons heen steeds sneller verandert dan moeten we op z’n minst kunnen vertrouwen op een aantal waarden waar we het wel over eens zijn en die ons de broodnodige houvast geven. Als we geen aandacht besteden aan deze uitgangspunten zal stress, ziekte, burnout, agressie en onbegrip alleen maar meer toenemen.  

Dus om enige rust en regelmaat in ons drukke bestaan te blijven houden hebben we bovenstaande waarden hard nodig. Want als we niet meer op eerlijkheid, integriteit, transparantie, duidelijkheid en elkaar kunnen vertrouwen, waar halen we dan nog onze zekerheden vandaan?

Gurbe Wiarda, werkzaam bij Wielmoed.

Specialist in arbeidsvoorwaarden en strategisch HRM beleid.